DOBRODOŠLI!

Mi smo TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA

VAŠ POUZDAN PARTNER SA DUGOGODIŠNJIM ISKUSTVOM
U POSLOVIMA PROJEKTOVANJA, IZGRADNJE I ODRŽAVANJA
VATROSTALSTALNIH OBLOGA TOPLOTEHNIČKIH AGREGATA

O NAMA

TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA

TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA d.o.o. početak svojih aktivnosti bilježi još od 1999. godine, kada je osnovano kao Odjeljenje vatrostalstva i tehnologije u okviru firme TERMOMATIK d.o.o. Zenica.

Od svog osnivanja, Odjeljenje se nalazilo u stalnom razvoju i u kratkom vremenu je izgradilo reputaciju ozbiljnog partnera u poslovima projektovanja, izgradnje i održavanja vatrostalnih i izolacionih ozida toplotehničkih agregata.

Obzirom na specifičnost oblasti djelovanja, kao i značajan porast od svog osnivanja, Odjeljenje vatrostalstva i tehnologije firme TERMOMATIK d.o.o. je, u junu 2012. godine, postalo samostalna firma pod sadašnjim nazivom – TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA d.o.o, čime su svi postojeći kapaciteti, kao i ugovorne obaveze ranijeg Odjeljenja, preneseni na novoosnovanu firmu.

TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA d.o.o. posjeduje ovlaštenja za projektovanje i izvođenje radova u vatrostalstvu, izdata od nadležnog Federalnog ministarstva FBiH, kao i opremu potrebnu za izvođenje radova u vatrostalstvu, unutar i van granica Bosne i Hercegovine.

Uprava i proizvodno-skladišni prostor firme TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA d.o.o. se, od 01.12.2014. godine, nalaze u savremeno opremljenom objektu koji je u vlasništvu firme, od kojeg je cca. 180 m2 prostora rezervisano za kancelarijske prostorije sa svim neophodnim sadržajima i opremom, a cca. 240m2 za skladišne i proizvodne prostore.

TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA d.o.o. trenutno upošljava 76 djelatnika, i to:

4 inženjera
1 ekonomista
1 tehničar sigurnosti na radu
3 zidarske poslovođe
16 zidara šamotera specijaliziranih
5 zidara šamotera
15 zidara
23 pomoćna zidarska radnika
3 rukovaoca građevinskim mašinama
1 bravar, majstor
1 tesar, majstor
3 montera suhe gradnje

Obim aktivnosti

PROJEKTOVANJE

TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA d.o.o raspolaže svim potrebnim operativnim i logističkim resursima za izradu projekata i prateće dokumentacije vatrostalnih obloga toplotehničkih agregata-peći

IZGRADNJA

TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA d.o.o. posjeduje ljudske i materijalne resurse potrebne za izgradnju novih toplotehničkih agregata-peći u industriji gvožđa i čelika, kreča, cementa, petrohemiji, energetici itd, uz ispunjenje zahtjeva za kvalitet i rok izgradnje

ODRŽAVANJE

Od 2010. godine, TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA d.o.o. godišnje, u prosjeku, ugradi 9.000 tona vatrostalnih materijala i utroši oko 90.000 efektivnih radnih sati na održavanju vatrostalnih agregata

Principi poslovanja

ZAŠTITA NA RADU I LJUDSKI RESURSI

Pažljiv odabir zaposlenika, teoretska i praktična obuka, kao i briga o zdravlju i zaštiti na radu su temeljni interesi firme TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA d.o.o.

STRUČNOST, POUZDANOST I KVALITET

Poznavanje tehnologija i materijala, visoka kvaliteta izvedenih radova i strogo poštivanje propisa i procedura su kvalitete prepoznate od strane naših kupaca

OVLAŠTENJA I OPREMA

TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA d.o.o. posjeduje Ovlaštenja za projektovanje i izvođenje radova u vatrostalstvu, kao i opremu potrebnu za izvođenje radova u vatrostalstvu, unutar i van granica Bosne i Hercegovine

PORTFOLIO

REFERENCE

TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA d.o.o. je, od 2007. godine, angažovana na ponovnom puštanju u rad (integralna proizvodnja čelika) postrojenja visoke peći i konvertorske čeličane željezare u Zenici – ARCELORMITTAL ZENICA d.o.o.

Od 2011. godine, vatrostalno održavanje postrojenja u departmentima Visoka peć i Čeličana kompanije ARCELORMITTAL ZENICA d.o.o. je regulisano godišnjim ugovorom, a od 1.1.2017. trogodišnijim ugovorom.

Prva ugradnja vatrostalnih materijala u 100t elektrolučnu peć i vatrostalne obloge u postrojenjima komore za taloženje i linijske komore (2004. godine)

Prva ugradnja vatrostalnih materijala u agregate departmenata Visoka peć i Čeličana prilikom ponovnog puštanja integralne proizvodnje u željezari (2007./2008. godina)

Redovno održavanje i remontovanje svih agregata u departmentima Čeličana i Visoka peć (od 2008. godine), održavanje i remonti na pećima departmenta Valjaonica i održavanje vrata koksne baterije u departmentu Koksara i vatrostalne obloge kotla u departmentu Energetika (u okviru ovih poslova se, u toku jedne godine, izvrši ugradnja cca. 8.500 tona vatrostalnih i izolacionih materijala)

Kapitalni remonti kaupera br.2 i br.3, prema projektu PAUL WURTH REFRACTORY & ENGINEERING GmbH; demontirano i ugrađeno cca. 5.200 tona vatrostalnih materijala (2008. i 2013. godine)

Kapitalni remonti miksera za sirovo gvožđe, kapaciteta 1.300 tona, u departmentu Čeličana, prema projektu RHI AG; demontirano cca. 500 tona, ugrađeno cca. 1.800 tona vatrostalnih materijala (2008, 2011. i 2015. godine)

GIRK KALUN d.d. Drniš, Hrvatska
Godišnji remonti šahtnih peći za proizvodnju kreča, br.1 i br.2 (od 1999. godine)

INGRAM d.d. Srebrenik, Bosna i Hercegovina
Godišnji remonti višekomornih peći za proizvodnju kreča br.1, br.2 i br.3 (od 1999. do 2006. godine)

CALUCEM d.o.o. Pula, Hrvatska
Generalni remont vatrostalne obloge peći za proizvodnju bijelog cementa (2008. godine)

ŽELJEZARA ILIJAŠ d.d. Ilijaš, Bosna i Hercegovina
Remonti vatrostalnih obloga elektrolučne peći i peći za termičku obradu u periodu (od 2000. do 2011. godine)

ENKER d.d. Tešanj, Bosna i Hercegovina
Remonti vatrostalnih obloga visoko-temperaturne zvonaste peći i tunelskih peći (2001. i 2003. godine)

TERMOELEKTRANA TUZLA, Tuzla, Bosna i Hercegovina
Godišnji remonti vatrostalnih ozida na kotlovima termoelektrane (od 2004. do 2008. godine)

KANTONALNA BOLNICA ZENICA, Zenica, Bosna i Hercegovina
KONJUH d.d. Živinice, Bosna i Hercegovina
JADRINA d.o.o. Gračanica, Bosna i Hercegovina
BIRA d.d. Bihać, Bosna i Hercegovina
PALAVRA d.o.o. Nova Bila, Bosna i Hercegovina
LIVTEX d.o.o. Livno, Bosna i Hercegovina
Remonti vatrostalnih obloga kotlova za proizvodnju tople vode i pare (od 2000. do 2014. godine)

TERMOELEKTRANA OSLOMEJ, Kičevo, Makedonija
TERMOELEKTRANA BITOLA, Bitola, Makedonija
TERMOELEKTRANA KAKANJ, Kakanj, Bosna i Hercegovina
Ozid vatrostalne obloge dimnjaka uz termoelektrane (2014. godine)

TRZ HADŽIĆI d.d. Hadžići, Bosna i Hercegovina
Projektovanje i izrada peći za obradu Makrolon®-a (2000. godine)

BH STEEL – ŽELJEZARA ZENICA d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina
Projektovanje, isporuka materijala i izrada visoko-temperaturne izolacione vatrostalne obloge peći i vagona kovačke peći “K-9”, kapaciteta 60t (2001. godine)
Projektovanje, isporuka materijala i izrada visoko-temperaturne izolacione vatrostalne obloge peći i vagona kovačke peći “Ž-25-B”, kapaciteta 100t (2002. godine)
Projektovanje, isporuka materijala i izrada visoko-temperaturne izolacione vatrostalne obloge protočne peći “DANIELI” u Departmentu Valjaonica (2004. godine)
Izrada projekata za izvođenje remonta vatrostalne obloge na postrojenjima mikser i kauperi

ŽELJEZARA ILIJAŠ d.d. Ilijaš, Bosna i Hercegovina
Projektovanje, isporuka materijala i izgradnja vatrostalne obloge elektrolučne peći, kapaciteta 5 tona (2001. godine)
Projektovanje, isporuka materijala i izgradnja vatrostalne obloge vagona peći za termičku obradu, kapaciteta 40t (2004. godine)

FORESTER d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Projektovanje, isporuka materijala i izgradnja vatrostalne obloge kovačke peći, kapaciteta 100 kg/h (2004. godine)

MAŠINSKI FAKULTET, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Projektovanje, isporuka materijala i izgradnja vatrostalne obloge cijevnog reaktora za ispitivanje parametara sagorijevanja biomasa i ugljeva sa radnom temperaturom do 1.550oC (2005. godine)

UNIS PRETIS NIS d.d. Vogošća, Bosna i Hercegovina
Projektovanje, isporuka materijala i izgradnja vatrostalne obloge potisne kovačke peći kapaciteta 1.200 kg/h (2005. godine)

UNIVERZAL PROGRES d.o.o. Visoko, Bosna i Hercegovina
Projektovanje, isporuka materijala i izgradnja peći za topljenje aluminijuma, kapaciteta 10kg/6,3kW (2005. godine)
Projektovanje, isporuka materijala i izgradnja peći za termičku obradu, kapaciteta 180l/12kW (2006. godine)

NT FORGING d.o.o. Novi Travnik, Bosna i Hercegovina
Projektovanje, isporuka materijala i izgradnja vatrostalne obloge kovačke peć kapaciteta 1.500 kg/h (2011. godine)

UNIS TOK d.o.o. Kalesija, Bosna i Hercegovina
Projektovanje, isporuka materijala i izgradnja vatrostalne obloge protočne tunelske peći kapaciteta 11.500 kg/dan (2011. godine)

Posljednje aktivnosti

08/2017

ARCELORMITTAL ZENICA d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina
(u saradnji sa firmom FUEL BOSS d.o.o. Zenica)
Sanacija vatrostalne obloge peći za sušenje DHD prašine u departmentu Čeličana

NATRON-HAYAT d.o.o. Maglaj, Bosna i Hercegovina
Ugradnja vatrostalne obloge u vrata revizionih otvora lužnog kotla “LUKO IV”

07/2017

ARCELORMITTAL ZENICA d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina
Demontaža i montaža vatrostalne obloge na pokretnom i usponskom dijelu kotla broj 1 u departmentu Čeličana

06/2017

TE-TO ZAGREB – HEP PROIZVODNJA, Republika Hrvatska
(u saradnji sa firmom VATROSTALAC d.o.o. Tuzla – nosilac posla)
Angažman radnika na ozidu dimnjaka

04/2017

WOODLAND d.o.o. Drvar, Bosna i Hercegovina
Remont vatrostalne obloge kotla u tvornici peleta

03/2017

NATRON-HAYAT d.o.o. Maglaj, Bosna i Hercegovina
Izrada vatrostalnog ozida ložišta i tavanice i sanacija vatrostalne obloge u kanalima lužnog kotla “LUKO IV”
Sanacija vatrostalne obloge peći za spaljivanje otpadnih plinova tip: LUNDBERG

ARCELORMITTAL ZENICA d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina
(kao izvođač radova za firmu BECK u. KALTHEUNER FEUERFESTE ERZEUGNISSE GmbH & Co. KG)
Vatrostalni remont peći sa pomičnim ognjištem “BENDOTTI” i tunelske peći “DANIELI” u departmentu Valjaonica

02/2017

NATRON-HAYAT d.o.o. Maglaj, Bosna i Hercegovina
Rušenje i zidanje vatrostalnog ozida rotacione peći za proizvodnju živog kreča

01/2017

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska
Remont vatrostalnog ozida prstenaste šahtne peći broj 2 za proizvodnju vapna

2017

12/2016

KANTONALNA BOLNICA ZENICA, Zenica, Bosna i Hercegovina
Isporuka vatrostalnog materijala i izvođenje radova na ozidu kotlovskog postrojenja u kotlovnici JP KBZ

11/2016

ŽELJEZARA ILIJAŠ d.d. Ilijaš, Bosna i Hercegovina
Isporuka vatrostalne mase za elektrolučnu peć

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska
Remont vatrostalnog ozida prstenaste šahtne peći broj 1 za proizvodnju vapna

09/2016

ARCELORMITTAL ZENICA d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina
Rušenje i čišćenje vatrostalnog ozida, berne i troske iz  miksera broj 2 u departmentu Čeličana

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska
Remont vatrostalnog ozida prstenaste šahtne peći broj 1 za proizvodnju vapna

07/2016

JADRINA d.o.o. Gračanica, Bosna i Hercegovina
Isporuka vatrostalnog materijala i remont vatrostalne obloge kotla

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska
Remont vatrostalnog ozida prstenaste šahtne peći broj 2 za proizvodnju vapna

STUDEN-AGRANA RAFINERIJA ŠEĆERA d.o.o. Brčko, Bosna i Hercegovina
Isporuka i ugradnja vatrostalnog materijala u kotao

06/2016

SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf, Bosna i Hercegovina
Izrada i isporuka ploča od vatrostalnog materijala za patos peći tip: MAHLER

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZENICA, Zenica, Bosna i Hercegovina
(u saradnji sa firmom FUEL BOSS d.o.o. Zenica)
Isporuka materijala, sanacija patosa u ložištu kotla broj 1 i sanacija vatrostalne obloge na vratima kotla broj 2

05/2016

ŽELJEZARA ILIJAŠ d.d. Ilijaš, Bosna i Hercegovina
Isporuka vatrostalne mase za elektrolučnu peć

04/2016

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska
Remont vatrostalnog ozida prstenaste šahtne peći broj 1 za proizvodnju vapna

STUDEN-AGRANA RAFINERIJA ŠEĆERA d.o.o. Brčko, Bosna i Hercegovina
Isporuka i ugradnja vatrostalnog materijala u kotao

2016

12/2015

STUDEN-AGRANA RAFINERIJA ŠEĆERA d.o.o. Brčko, Bosna i Hercegovina
Isporuka i ugradnja vatrostalnog materijala u kotao

11/2015

TERMOELEKTRANA KAKANJ, Kakanj, Bosna i Hercegovina
(u saradnji sa firmom FUEL BOSS d.o.o. Zenica)
Remont vatrostalne obloge topione komore kotla bloka 7

08/2015

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska
Remont vatrostalnog ozida prstenaste šahtne peći broj 1 za proizvodnju vapna

06/2015

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska
Remont vatrostalnog ozida prstenaste šahtne peći broj 2 za proizvodnju vapna

STUDEN-AGRANA RAFINERIJA ŠEĆERA d.o.o. Brčko, Bosna i Hercegovina
Isporuka i ugradnja vatrostalnog materijala u kotao

05/2015

ARCELORMITTAL ZENICA d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina
Ozid miksera za sirovo gvožđe, kapaciteta 1.300 tona, prema projektu RHI AG, u AMZ departmentu Čeličana

03/2015

SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf, Bosna i Hercegovina
Isporuka vatrostalnog materijala – SiC opeke

2015

12/2014

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska
Demontaža i ugradnja vatrostalnog materijala u prstenastu šahtnu peć broj 1 za proizvodnju vapna

11/2014

TERMOELEKTRANA KAKANJ, Kakanj, Bosna i Hercegovina
(u saradnji sa firmom VATROSTALAC d.o.o. Tuzla)
Vatrostalni radovi na ozidu dimnjaka

10/2014

TERMOELEKTRANA OSLOMEJ, Kičevo, Makedonija
(u saradnji sa firmom VATROSTALAC d.o.o. Tuzla)
Vatrostalni radovi na ozidu dimnjaka

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska
Sanacija vatrostalne obloge prstenaste šahtne peći za proizvodnju vapna

STUDEN-AGRANA RAFINERIJA ŠEĆERA d.o.o. Brčko, Bosna i Hercegovina
Isporuka i ugradnja vatrostalnog materijala u kotao

09/2014

KANTONALNA BOLNICA ZENICA, Zenica, Bosna i Hercegovina
Isporuka vatrostalnog materijala i izvođenje radova na remontu vatrostalne obloge kotla broj 1

JADRINA d.o.o. Gračanica, Bosna i Hercegovina
Isporuka vatrostalnog materijala i sanacija vatrostalne obloge kotla

STUDEN-AGRANA RAFINERIJA ŠEĆERA d.o.o. Brčko, Bosna i Hercegovina
Isporuka i ugradnja vatrostalnog materijala u kotao

08/2014

TERMOELEKTRANA BITOLA, Bitola, Makedonija
(u saradnji sa firmom VATROSTALAC d.o.o. Tuzla)
Izviđenje vatrostalnih radova na ozidu dimnjaka

06/2014

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska
Sanacija vatrostalne obloge prstenaste šahtne peći za proizvodnju vapna

04/2014

INPEK-ZE d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina
Isporuka materijala i radovi na vatrostalnom ozidu pekarske peći

02/2014

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska
Demontaža i ugradnja vatrostalnog materijala u prstenastu šahtnu peć za proizvodnju vapna

ZOTT SEE d.o.o. Gradačac, Bosna i Hercegovina
Demontaža i montaža vatrostalne obloge kotla tip: KIRKA-SURI

UNIVERZAL PROGRES d.o.o. Visoko, Bosna i Hercegovina
Remont vatrostalne obloge peći za topljenje nemetala

2014

12/2013

KANTONALNA BOLNICA ZENICA, Zenica, Bosna i Hercegovina
Isporuka vatrostalnog materijala i izvođenje radova na ozidu vatrostalne obloge kotla broj 2

ARCELORMITTAL ZENICA d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina
Kapitalni remonti kaupera br.3, prema projektu PAUL WURTH REFRACTORY & ENGINEERING GmbH, u AMZ departmentu Visoka peć

11/2013

FORESTER d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Sanacija izolacionog ozida kovačke peći

10/2013

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska
Demontaža i ugradnja vatrostalnog materijala u prstenastu šahtnu peć za proizvodnju vapna

07/2013

NATRON-HAYAT d.o.o. Maglaj, Bosna i Hercegovina
Inžinjering, isporuka materijala i izvođenje radova na sanaciji vatrostalne obloge peći za spaljivanje otpadnih plinova tip: LUNDBERG i pripadajućeg dimnjaka

06/2013

ARCELORMITTAL ZENICA d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina
(u saradnji sa firmom METALNO d.d. Zenica)
Rušenje i ugradnja termoizolacije na kotlovima broj 1 i broj 2 u AMZ departmentu Čeličana

PALAVRA d.o.o. Nova Bila, Bosna i Hercegovina
Isporuka materijala i remont vatrostalne obloge kotla za proizvodnju tople vode i pare

WAGNER AUTOMOTIV d.o.o. Gradačac, Bosna i Hercegovina
Sanacija vatrostalne obloge peći za topljenje alumnijuma

05/2013

SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf, Bosna i Hercegovina
Ugradnja keramičkog vlakna u protočnu peć

UNIVERZAL PROGRES d.o.o. Visoko, Bosna i Hercegovina
Ozid vatrostalne obloge plamene peći za topljenje aluminijuma

04/2013

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska
Demontaža i ugradnja vatrostalnog materijala u prstenastu šahtnu peć za proizvodnju vapna

03/2013

UNIS TOK d.o.o. Kalesija, Bosna i Hercegovina
(u saradnji sa firmom TERMOMATIK d.o.o. Zenica)
Izrada projekta vatrostalne obloge peći tip: HUMBERT

02/2013

ZOTT SEE d.o.o. Gradačac, Bosna i Hercegovina
Sanacija vatrostalne obloge kotla tip: KIRKA-SURI

SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf, Bosna i Hercegovina
Isporuka vatrostalnog materijala – SiC opeke

01/2013

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska
Demontaža i ugradnja vatrostalnog materijala u prstenastu šahtnu peć za proizvodnju vapna

2013

12/2012

PALAVRA d.o.o. Nova Bila, Bosna i Hercegovina
Remont vatrostalne obloge sekundarne komore kotla u kotlovnici tvornice furnira

11/2012

ZOTT SEE d.o.o. Gradačac, Bosna i Hercegovina
Sanacija vatrostalne obloge kotla tip: KIRKA-SURI

INMER d.o.o. Gradačac, Bosna i Hercegovina
Sanacija kotlovnice

WAGNER AUTOMOTIV d.o.o. Gradačac, Bosna i Hercegovina
Isporuka materijala i sanacija vatrostalne obloge peći za topljenje alumnijuma

10/2012

KANTONALNA BOLNICA ZENICA, Zenica, Bosna i Hercegovina
Isporuka vatrostalnog materijala i izvođenje radova na remontu vatrostalne obloge kotla broj 1

06/2012

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska
Demontaža i ugradnja vatrostalnog materijala u prstenastu šahtnu peć za proizvodnju vapna

OSNIVANJE

Galerija

Naši poslovi

VATROSTALNI OZID KONVERTORA

ARCELORMITTAL ZENICA d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina

UGRADNJA SUHE RADNE OBLOGE I PRIPREMA MEĐUKAZANA

ARCELORMITTAL ZENICA d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina

SANACIJA I OZID PRSTENASTE ŠAHTNE PEĆI ZA PROIZVODNJU VAPNA

GIRK KALUN d.d. Drniš, Republika Hrvatska

OZID MIKSERA ZA SIROVO GVOŽĐE

ARCELORMITTAL ZENICA d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina

OZID I ODRŽAVANJE LIVNIH KAZANA

ARCELORMITTAL ZENICA d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina

KONTAKTI

Uprava

Adresa

Ulica ZAVNOBiH-a b.b.
BA-72000 Zenica

Radno vrijeme

Uprava
07:30 – 16:00
ponedjeljak – petak

Operativa
00:00 – 24:00
svi dani u godini

Telefon

+387 (0) 32 440 341

Telefon/Fax

+387 (0) 32 440 340

Direktni kontakti

Hamed LUTVICA, Dipl.-Ing.

Direktor

Maid HENJAKOVIĆ, Dipl.-Ing.

Rukovodilac vatrostalne operative

Merima ŠARIĆ, Dipl.-Oec.

Ekonomski poslovi i finansije

Omer LUTVICA, Dipl.-Ing.

Vatrostalna tehnologija i operativa

Emina ČAMĐIĆ, Dipl.-Ing.

Vatrostalna tehnologija i operativa

Ekrem DELIĆ

Vatrostalna tehnologija i operativa

Nevzad DELIĆ

Sigurnost i zaštita na radu

Pošaljite poruku